Import klientów na podstawie pliku CSV

Struktura pliku CSV:

1 kolumna: Imie,
2 kolumna: Nazwisko,
3 kolumna: adres email,
4 kolumna: Telefon.

Jako separator kolumn - średnik.


Przykład:
Jan; Kowalski; jan.kowalski@poczta.pl; 601602603;
Anna; Nowak; anna.nowal@poczta.pl; 500500150;

Uwaga! Plik bez nagłówka.
Plik musi być kodowany w formacie: UTF-8 na przykład zo pomocą programmu Notepad++

Podaj klucz:
Podaj plik CSV:
Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2023 FORBIT Olena Fortuna.