Import klientów na podstawie pliku CSV
Struktura pliku CSV:

Kolumny dotyczące klienta:
1 kolumna: Imie,
2 kolumna: Nazwisko, 
3 kolumna: adres email,
4 kolumna: Telefon.

Jako separator kolumn - średnik.


Przykład:
Jan; Kowalski; jan.kowalski@poczta.pl; 601602603
Anna; Nowak; anna.nowak@poczta.pl; 500500150
                

Uwaga! Plik bez nagłówka.
Plik musi być kodowany w formacie: UTF-8 na przykład zo pomocą programmu Notepad++

Podaj klucz:  
Podaj plik CSV:
Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2024 FORBIT Olena Fortuna.