Import zgód na podstawie pliku CSV

Struktura pliku CSV:
1 kolumna: adres email,
2 kolumna: Imie,
3 kolumna: Nazwisko,
4 kolumna: Telefon,
5 kolumna: Data (opcjinalnie),
dalej w kolejnych kolumnach identyfikatory zgód, które klient zaznaczył.
Jako separator kolumn - średnik. Identyfikator zgody pobieramy z programu DEWELOPER System.

UWAGA ! Format daty rrrrmmdd: rok miesiąc dzień bez spacji i separatorów.
Na przykład 12 czerwca 2019 podajemy jak: 20190612

Przykład:
jan.kowalski@poczta.pl; Jan; Kowalski; 601602603; 20191231; 1; 2; 3
anna.nowal@poczta.pl; Anna; Nowak; 5005001502; 20200901;1; ; 3

Uwaga! Plik bez nagłówka.
Plik musi być kodowany w formacie: UTF-8 na przykład zo pomocą programmu Notepad++

Podaj klucz:
Podaj plik CSV:
Sposób edycji zgód:
Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2023 FORBIT Olena Fortuna.