Import zgód na podstawie pliku CSV

Struktura pliku CSV:
1 kolumna: adres email,
2 kolumna: Imie,
3 kolumna: Nazwisko,
4 kolumna: Telefon,
dalej w kolejnych kolumnach identyfikatory zgód, które klient zaznaczył.
Jako separator kolumn - średnik. Identyfikator zgody pobieramy z programu DEWELOPER System.

Przykład:
jan.kowalski@poczta.pl; Jan; Kowalski; 601602603; 1; 2; 3
anna.nowal@poczta.pl; Anna; Nowak; 5005001502; 1; ; 3

Uwaga! Plik bez nagłówka.

Podaj klucz:
Podaj plik CSV:
Sposób edycji zgód:
Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2020 FORBIT Olena Fortuna.