Jak wysłać newsletter z linkiem do formularzu rejestracji zgód RODO ?

Program DEWELOPER System został wyposażony w mechanizm wysyłki kampanii mailowej dotyczące zgód RODO i aktualizacji bazy na podstawie formularza.

Tutaj można zobaczyć jak wygląda przykładowy list, który dostaje klient. Treść każdego listu zawiera unikalny link, który przekierowuje klienta na szablonową stronę z listą zgód do zaznaczenia. Lista zgód odpowiada zgodom wprowadzonych do programu DEWELOPER System. Po zaznaczeniu odpowiednich zgód zostają one dodane do programu DEWELOPER System dla każdego klienta.


Przykładowy list.
Szablonowa strona ze zgodami dewelopera.

Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2023 FORBIT Olena Fortuna.