Skrypty WWW do programu DEWELOPER System

Wersja IPs

Szanowni Państwo,

integrację strony WWW z programem DEWELOPER System można wykonać na kilka sposobów w zależności od zakresu integracji strony z systemem:
  • prezentacja oferty handlowej (mieszkania) dewelopera na stronie www,
  • obsługa formularzy WWW, pobierania danych ze strony WWW do DS. za pomocą formularzy,
  • obsługa konta klienta,
  • obsługa zgód RODO,
  • obsługa usterek,
  • obsługa kampanij email.

Uwaga !
Ninejsza instrukcja dotyczy deweloperów który posiadają bazę programu DS na serwerach firmy FORBIT.
Pelna instrukcja w formie PDF jest do pobrania: Integracja programu DEWELOPER System ze stroną WWW.pdf.


OBSŁUGA OFERTY HANDLOWEJ

GetMapPicture.ashx - służy do obsługi rysunków mapowanych za pomocą pliku XML.
GetProducts.ashx - zwraca listę produktów w formie pliku XML.
ShowProduct.ashx - zwraca załączniki dla pojedynczego produktu: plan lokalu PDF, Rzut lokalu w formie JPEG itd.

INTEGRACJA FORMULARZA

MakeForm.ashx - skrypt wykonuje klika czynności w zależności od treści przekazywanego pliku XML. Podstawowa czynność to sprawdzenie, czy klient istnieje w bazie dewelopera i (jeżeli nie) dodanie go do bazy. Kolejna czynność skryptu do tworzenie dokument typu „Zainteresowanie klienta” po stronie bazy DEWELOPER System. I na koniec rejestruje zgody RODO zaznaczonych przez klienta.

Uwaga!
Skrypt MakeForm.ashx nie edytuje wartości związanych ze zgodami, tylko dodaje nowe zgody zaznaczone przez klienta.

OBSŁUGA ZGÓD RODO

GetAccepts.ashx - skrypt służy do pobrania listy istniejących zgód w bazie dewelopera.
AddAcceptsByEmail.ashx - skrypt dodaje tylko zaznaczone zgody z formularza na stronie internetowej do bazy DEWELOPER System. Dane przekazujemy za pomocą pliku XML. Identyfikacja klienta następuje po polu email. Skrypt dotyczy formularzy, które pobierają tylko zgody klientów. Na przykład po wykonaniu mailingu.

OBSŁUGA KONTA KLIENTA

GetClientAccount.ashx - skrypt pobiera pełne dane dotyczące konta klienta. Jako parametr podajemy login i hasło do konta klienta.

OBSŁUGA USTEREK

AddFaultToClient.ashx - skrypt rejestruje nową usterkę zgloszoną przez klienta po przez formularz na stronie www.

OBSŁUGA KAMPANIJ EMAIL

RegisterOpenEmail.ashx - skrypt rejestruje otwarcie listu przez klienta.
RegisterClickEmail.ashx - skrypt rejestruje kliknięcie przez klienta na otwartym liście.
RemoweFromNewsletter.ashx - trzeci skrypt służy do wypisywania się klienta z newsletterów.

Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2024 FORBIT Olena Fortuna.