Import danych do programu DEWELOPER System

Szanowni Państwo,

Obecna strona służy do importy zewnętrznych danych do programu DEWELOPER System.
Strona umożliwia import listy klientów z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, telefon i adres email) oraz listę zainteresowań.


Uwaga !
Ninejsza instrukcja dotyczy deweloperów który posiadają bazę programu DS na serwerach firmy FORBIT.
Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2024 FORBIT Olena Fortuna.