RODO w programie DEWELOPER System

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z jw. informujemy, że aktualna wersja programu DEWELOPER System nr 433, spełnia warunki jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, jak również wymagania przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązującym w Polsce począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

Powered by DEWELOPER System.
(C) Copyright 2016-2023 FORBIT Olena Fortuna.